Άνθρωποι σημαίες.

Αν αγαπώ κάτι στις σημαίες, είναι οι άνθρωποι που τις βαστάνε χρόνια σωστά.

Advertisements