Αναπόφευκτος συνειρμός

Δε θέλω να ζήσω τη στιγμή που θα τον συγκρίνουμε με τον Captain Darling.
Θα είναι ήδη αργά.

Advertisements